Par pilsētu

Tukuma novads

Tukuma novads

Tukuma novads ir pašvaldība Zemgales un Kurzemes vēsturiskajos reģionos. Tas izveidots 2009. gadā, apvienojot bijušā Tukuma rajona Tukuma pilsētu un desmit pagastus: Degoli, Džūksti, Irlavu, Jaunsātus, Lesteni, Pūri, Sēmi, Slampi, Tumi un Zenteni. Novads aizņem 1198,7 km2 lielu teritoriju, kurā 2015. gada sākumā dzīvo 31 666 iedzīvotāji.

Cinevilla ir kino pilsēta, kas izveidota vēsturiskās spēlfilmas "Rīgas sargi" filmēšanai. Kino pilsētiņas apmeklējums atgādina iekāpšanu laika mašīnā. Te paviesojoties, var gūt iespaidu, kāda izskatījās Rīga pirms aptuveni 100 gadiem. Sākotnējās dekorācijas papildinātas ar latviešu lauku sētu filmas "Rūdolfa mantojums" tapšanas laikā. Drosmīgākie "Cinevillas" apmeklētāji var arī paši piedalīties kino filmēšanas procesā – rāpties pāri uguns aizai, traukties lielā ātrumā ar velosipēdu un lidot mākoņos. Kostīmniecībā iespējams izīrēt arī filmēšanā reiz izmantotos tērpus. 

Adrese: "Vidusvecvagari", Slampes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 28606677
E-pasts: mdambis@inbox.lv
Mājas lapa: www.cinevillastudio.com
GPS koordinātes: 56.878847, 23.220838

Pūre Chocolate Šokolādes muzeja ekspozīcija iepazīstina ar šokolādes rašanās veidošanos un ceļu no Amerikas uz Eiropu. Apmeklējuma programmā ir iespēja redzēt un dzirdēt stāstus par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu, kā arī iepazīties ar šokolādes vēsturi. Ražotnes darbinieki izsmeļoši, viegli uztverami un atmiņā paliekoši izstāstīs par pašu trifeļu ražošanas procesu. Ekskursijā ar meistarklasi tiek piedāvāta iespēja izveidot pašam savas šokolādes figūriņas un nodegustēt tās, bet pēc ekskursijas ir iespēja iegādāties Pure Chocolate ražoto produkciju muzeja veikaliņā. 
Adrese: Pūre - 9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads

Tālrunis: 63180252, 22100042
E-pasts: muzejs@purechocolate.lv
Mājas lapa: www.purechocolate.lv
GPS koordinātes: 57.0361450 22.9035791

Ginta Haņecka kalēja darbnīca atgādina, ka senos laikos kalēji tika uzskatīti par burvjiem, jo viņu prasmes atradās ārpus ikdienišķo darbu robežas. Interesentiem kalējs Gints Haņeckis piedāvā pacelt šī amata noslēpumainības plīvuru un pašiem atklāt savus snaudošos talantus. Darbnīcā iespējams apskatīt gan gatavus, gan tapšanas stadijā esošus darbus. Darbi apskatāmi un iegādājami vai pasūtāmi katru dienu. Apmeklējumu darbnīcā vēlams pieteikt iepriekš. 

Adrese: "Vecupnieki", Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 29167921
E-pasts: gintskalejs2@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.9653831, 23.1067257

Ķemeru nacionālā parka Lielā Ķemeru tīreļa laipa ir viens no populārākajiem dabas objektiem ne tikai Tukuma apkārtnē, bet visā Latvijā. Laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržu valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, varēs ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus putnus – purva tilbīti, balto cielavu, koku čiepsti un tālumā varbūt dzirdēt arī dzērves. Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām neskartajā augstajā purvā ar iespēju nolūkoties uz purvu arī no skatu torņa. 

Adrese: "Tīreļi", Slampes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 67730078 - ĶNP informācijas centrs, "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS koordinātes: 56.9528353 23.5127449

Jaunmoku pils ar neogotiskā stila formām, kas apvienojušās ar jūgendstila elementiem, izveidota par īpašu šedevru Latvijas arhitektūrā. Pils uzcelta 1901. gadā pēc Rīgas birģermeistara Džordža Armisteda pasūtījuma un kalpojusi kā medību un vasaras rezidence. Pilī interjers veidots 20. gadsimta nogalē medību pils gaumē, taču no oriģinālām interjera lietām īpaša vērība pievēršama pils podiņu krāsnīm, no kurām viena gatavota 19. - 20. gadsimta mijā par godu Rīgas 700 gadu jubilejai un uz kuras skatāmi gleznojumi ar šī laika Rīgas un apkārtnes skatiem. 

Adrese: Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 63107125, 26187442
E-pasts: info@jaunmokupils.lv
Mājas lapa: www.jaunmokupils.lv
GPS koordinātes: 56.984566, 23.054123

Kukšu muižas senākās vēstures liecības datētas ar 16. gadsimtu, taču tagadējā dzīvojamā ēka, pēc vēsturnieku domām, būvēta 18. gadsimta pirmajā pusē, savukārt vēlā klasicisma iezīmes tā ieguva vēl pēc gadsimta. Kukšu muiža tiek uzskatīta par izcilu Latvijas muižu arhitektūras paraugu, kur pakāpeniskas evolūcijas gaitā notikusi stilistiska sintēze starp baroku un vēlīno klacisismu. Muižā saglabājušās 18. gadsimta vidus melni glazētas podiņu krāsnis un durvis, kā arī vairāki 19. gadsimta sienu gleznojumi. 

Adrese: "Kukšu muiža", Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 63181545, 25980910, 29205188
E-pasts: kuksumuiza@gmail.com
Mājas lapa: www.kuksumuiza.lv
GPS koordinātes:56.9780329 22.8581659

Pastariņa muzejs izveidots lauku mājā, kurā dzimis rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis. Muzejs veltīts populāram grāmatu tēlam Pastariņam, jo tā rakstnieks saukts bērnībā. Ābeļdārzā izveidots vecās "Bisnieku" sētas makets – Ziemeļkurzemes lauku sēta 19. gadsimtā. Mājiņas te ir tik lielas, lai tajās varētu dzīvot "knēvelīši" – kokgriezumos veidotie tēli. Muzejā var iepazīties ar rakstnieka dzimtas vēsturi, 19. - 20. gadsimta Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvi un tradīcijām. 

Adrese: "Bisnieki", Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 63154518, 28651091
E-pasts: pastarinamuzejs@inbox.lv
Mājas lapa: www.tukumamuzejs.lv
GPS koordinātes: 57.1246756 23.0174647

Lestenes luterāņu baznīcas interjers Latvijas mākslas vēsturē iegājis kā izcilākais laikmeta kokgriezumu ansamblis, kura autors bijis Ventspils koktēlnieks Nikolajs Sefrenss Jaunākais. II Pasaules kara laikā baznīca stipri cietusi un vēlāk izdemolēta, tādēļ ilgu laiku te bija skatāma vien šīs baznīcas vienkāršā un paskarbā āriene. Taču, līdz ar latviešu leģionāru brāļu kapu kompleksa izveidi un baznīcas atjaunošanas darbu uzsākšanu, tā kļuvusi populāra arī kā apskates objekts ceļotājiem. Baznīcas interjers pamazām atgūst savu krāšņumu, un ikviens tās apmeklētājs tiek aicināts atbalstīt baznīcas atjaunošanu par izcilāko baroka mākslas pieminekli Latvijā. 

Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 26365723, 63148149
E-pasts: lestenesbaznica@gmail.com
Mājas lapa: www.lestenesbaznica.lv
GPS koordinātes: 56.7732839 23.1376219

Lestenes brāļu kapi ir II Pasaules karā kritušo latviešu leģiona karavīru kapi ar tēlnieces Artas Dumpes veidoto pieminekli "Dzimtene Māte – Latvija". Šeit vairāku gadu laikā no dažādu kara laika apbedījumu vietām pārapbedīti kritušie karavīri. Šobrīd kapos atdusas 934 kritušie latviešu karavīri, bet uz kapu sienas plāksnēm ir iegravēti aptuveni 11 000 kritušo leģionāru vārdu. 

Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 26247095
GPS koordinātes: 56.7726809 23.1374721