Tūrisma informācija

  • Lestenes luterāņu baznīca

    Lestenes
luterāņu baznīca

    Lestenes luterāņu baznīcas interjers Latvijas mākslas vēsturē iegājis kā izcilākais laikmeta kokgriezumu ansamblis, kura autors bijis Ventspils koktēlnieks Nikolajs Sefrenss Jaunākais.