Upesleju sākumskola – skola Pierīgā, pirmsskola, sākumskola

Skola Pierīgā, klusā, mierīgā un zaļā apkārtnē, ir patiesi lieliska vieta, kur bērnam attīstīties un saņemt dzīvē tik svarīgās zināšanas. Arvien biežāk novērots, ka iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar maziem bērniem, izvēlas pamest skaļo un drūzmaino pilsētu, un viens no galvenajiem iemesliem tam ir vēlme uzaudzināt savas atvases maksimāli veselīgā, dabiskā un ekoloģiskā vidē. 

Skola Pierīgā

Skola Pierīgā, klusā, mierīgā un zaļā apkārtnē, ir patiesi lieliska vieta, kur bērnam attīstīties un saņemt dzīvē tik svarīgās zināšanas. Arvien biežāk novērots, ka iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar maziem bērniem, izvēlas pamest skaļo un drūzmaino pilsētu, un viens no galvenajiem iemesliem tam ir vēlme uzaudzināt savas atvases maksimāli veselīgā, dabiskā un ekoloģiskā vidē. Turklāt skola Pierīgā pretēji sabiedrībā plaši izplatītam stereotipam nodrošina tikpat kvalitatīvu izglītību kā pilsētas centrā esošās mācību iestādes, vienīgi šeit katram bērnam tiek veltīta krietni lielāka uzmanība, jo skolēnu skaits klasēs parasti nav liels.

Mūsdienīga, kvalitatīva un uz bērniem orientēta skola Pierīgā ir Upesleju sākumskola, kas atrodas nelielā Stopiņu novada ciematiņā Upeslejas. Ciemats atrodas Mazās Juglas krastos, vien 19 kilometru attālumā no Rīgas centra. Zaļa un sakopta vide, tīrs gaiss un klusums – tieši šādos apstākļos bērniem ir visvieglāk apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Upesleju sākumskola ir vieta, kur ikviens bērns var attīstīt savus talantus un prasmes drošā un ekoloģiskā vidē, pateicoties spēcīgiem mācībspēkiem, kas spēj nodrošināt individuālu pieeju katram skolēnam, un mūsdienīgam un aizraujošam mācību procesam moderni aprīkotās telpās. Skola Pierīgā – Upesleju sākumskola – piedāvā arī plašas interešu izglītības un pulciņu iespējas. Šeit bērniem tiek nodrošināts gan vokālais ansamblis, tautas dejas, teātris, gan kokapstrāde, floristika, kulinārija, kā arī dažādas sporta aktivitātes kā, piemēram, handbols, karatē, nūjošana, un vēl daudzas citas aktivitātes, kas palīdz veicināt bērna personības, jaunrades un interešu attīstību.

Lasiet vairāk: www.upeslejuskola.lv

Pirmsskola

Pirmsskola ir vieta, kur mazulim veidojas ne vien pirmā mācīšanās pieredze, bet arī viņa personība. Tieši no šīs izglītības iestādes ļoti lielā mērā atkarīgs, vai bērnam izveidosies prieks un interese mācīties, cik labi viņš spēs koncentrēties, cik liela vēlme būs izzināt apkārtējo pasauli un lietu, procesu, notikumu mijiedarbību tajā. Pirmsskolā ar dažādu rotaļu un atraktīvu, izglītojošu aktivitāšu un daudzveidīgu uzdevumu palīdzību bērns labāk iepazīst sevi un vidi viņam visapkārt; šeit veidojas mazā ieradumi, izpratne, pamata prasmes, uzvedības un savstarpējo attiecību kultūra, vērtības, intereses utt. Tāpēc ļoti būtiski, lai šo dzīves pamatlietu apgūšana notiktu rūpīgi un atbildīgi piemeklētā izglītības iestādē.

Katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam bērnus uzņem pirmsskolas izglītības iestāde Upeslejās – mazā, drošā un zaļā ciematā, kas atrodas Stopiņu novadā, Mazās Juglas krastos. Upesleju pirmsskola ir vieta, kurā bērniem no pusotra līdz septiņu gadu vecumam tiek nodrošināta ne vien aizraujoša nodarbību un rotaļu programma, bet arī mīlestības un cieņas pilna un gādīga vide, kur katra bērna personība ir augstā vērtē. Upesleju pirmsskola aprīkota ar jaunām un modernām, mājīgām telpām un izglītībai nepieciešamo aprīkojumu un tehnoloģijām, turklāt tā atrodas skaistā un ekoloģiskā vidē, ko veido pirmsskolas apkārtnē esošais priežu mežs un parks, labiekārtots bērnu rotaļu un sporta laukums, kas ļauj mācīties un atpūsties veselībai labvēlīgā veidā. Pirmsskolas izglītības iestāde Upeslejās sastāv no piecām grupiņām bērniem no pusotra līdz septiņiem gadiem, kā arī vienas speciālās grupiņas bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Upesleju pirmsskola atvērta bērniem piecas darbadienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19:00.

Lasiet vairāk: www.upeslejuskola.lv

Sākumskola

Kas gan var būt svarīgāks, domājot par bērna attīstību, kā laba sākumskola, kurā atvase varēs gūt spēcīgu zināšanu bāzi, kas palīdzēs gūt labas sekmes tālakajos izglītības posmos (vidusskolā, augstskolā utt.) un līdz ar to arī panākumus profesionālajā karjerā un dzīvē? Sākumskola ir patiešām būtisks elements ikviena bērna dzīvē, tāpēc pret tās izvēli vecākiem jāattiecas ar milzīgu atbildību un nopietnību.

Nelielā, zaļā, klusā un drošā ciematiņā Upeslejas, kas atrodas aptuveni 19 kilometrus ārpus Rīgas, Stopiņu novadā, izglītojamos no visas Latvijas jaunajam 2020./20201. mācību gadam aicina pieteikties Upesleju sākumskola. Tā ir sākumskola, kurā ikviens bērns varēs iegūt kvalitatīvu un jēgpilnu izglītību. Upesleju sākumskola priecē gan bērnus, gan viņu vecākus, gan skolotājus ar tās brīnišķīgo apkārtni – priežu mežu un parku. Un tas ir patiesi svarīgs faktors, kad tiek meklēta sākumskola, kurā bērns gūs pamatizglītību, jo zaļā un ekoloģiskā vide veicina radošu mācību un atpūtas procesu, kā arī labvēlīgi iedarbojas uz bērna veselību. Kas vēl ir būtiski – klasēs skolēnu skaits ir neliels, līdz ar to katrs bērns šeit varēs justies piederīgs un svarīgs, jo pieredzējušie skolotāji ikvienam spēj veltīt nedalītu uzmanību un atbastu, kas palīdzēs skolēnam gūt labas sekmes un sasniegumus valsts pārbaudes darbos, olimpiādēs, konkursos, viktorīnās un daudzos citos mācību priekšmetu pasākumos, kā arī, protams, veiksmīgi attīstīt savu personību, lai gūtu panākumus turpmākajā dzīvē. Upesleju sākumskola rosina bērnus iesaistīties dažādās darbības jomās un iejusties dažādās lomās, tādējādi raisot bērnā prieku mācīties un vēlmi uzzināt un iemācīties ko jaunu.

Lasiet vairāk: www.upeslejuskola.lv