Reorganizētās Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem nepieciešami 36 000 eiro

Rīga, 12.sept., LETA. Reorganizētās Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem kopumā nepieciešami 36 041 eiro, liecina novada domes sēdes protokols.

Novadā ir apzināti vidusskolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, kuri neturpinās darba tiesiskās attiecības un kuriem ir jāizmaksā atvaļinājuma kompensācija un atlaišanas pabalsti likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Kopumā tie ir 20 cilvēki - 13 pedagogi un septiņi tehniskie darbinieki.

Saskaņā ar darba likumu pabalsts jāizmaksā noteiktās mēneša vidējās izpeļņas apmērā atkarībā no darbinieka nodarbinātības ilguma, tāpat darba devējam ir jāizmaksā atvaļinājuma kompensācija par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu. Aprēķināts, ka kopumā pabalstiem nepieciešami 36 041 eiro.

Lai šo summu nodrošinātu, dome lēma atļaut vidusskolai izmantot valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu līdz 2563 eiro, kā arī pašvaldības piešķirto finansējumu līdz 4419 eiro. Papildus no pašvaldības līdzekļiem kompensāciju un pabalstu izmaksai piešķirti 29 059 eiro. Finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta nekustamā īpašuma nodokļa prognozes palielinājuma.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola reorganizācijas rezultātā pievienota Zemgales vidusskolai.