Izdevumu segšanai Kandavas novada pašvaldība šogad aizņemsies 1 158 366 eiro

Jelgava, 31.janv., LETA. Lai segtu visus plānotos izdevumus, Kandavas novada pašvaldība šogad aizņemsies 1 158 366 eiro, aģentūra LETA uzzināja novada domē.

Apstiprinot 2018.gada pašvaldības budžetu, dome ieplānojusi 10 844 017 eiro ieņēmumus un 11 741 240 eiro izdevumus, līdz ar to tēriņi par 8% pārsniedz ieņēmumus. Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots 1 158 366 eiro kredīts Valsts kasē, kas ir ievērojami mazāk nekā 2017.gadā, kad aizņēmumu kopsumma bija 3 159 726 eiro.

Pašvaldība ieplānojusi Zīļu un Kalna ielu seguma rekonstrukciju, Mazās Skolas ielas posma projektēšanu un būvniecību, melnā seguma izbūvi Lapu, Cīruļu, Dzeņu ielās. Tāpat paredzēta grants ceļu atjaunošana, gājēju celiņu un stāvlaukumu izbūve.

82 587 eiro budžetā ieplānoti parka pie Kandavas Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošanai, bet par 5000 eiro paredzēts paplašināt videonovērošanas tīklu. Tāpat Mīlenbaha vidusskolā notiks klašu remonti, lietus ūdens un kanalizācijas novadīšanas sistēmas sakārtošana, nožogojuma starp halli un sporta laukumu sakārtošana.

Zemītes pagastā plānots pabeigt estrādes remontu, Cēres pagastā - nomainīt pagasta administratīvās ēkas jumtu un pārbūvēt meliorācijas sistēmas īpašumos "Brīviņi" un "Cēres parks" -, kā arī ierīkot lapeni. Daļai plānoto darbu izpildei plānots ņemt kredītus.