Atkārtota novērtējuma veikšanai pārtrauc olu ražotnei Tukuma novadā noskatīto zemesgabalu izsoli

Jelgava, 11.okt., LETA. Lai veiktu atkārtotu īpašumu novērtēšanu, Tukuma novada dome ārkārtas sēdē lēmusi pārtraukt divu zemesgabalu izsoli Jaunsātu pagastā, ko uzņēmumu grupa "OvoStar Union" no Ukrainas izskata kā iespējamo vietu olu rūpnīcas izveidei.

Īpašuma "Karjeras" izsolei bija jānotiek trešdien, taču otrdien domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs ("Tukuma pilsētai un novadam") sasauca ārkārtas domes sēdi, kurā iekļauts lēmumprojekts arī par izsoles pārtraukšanu. Lēmumprojektā noteikts, ka izsole jāpārtrauc, "ņemot vērā pēdējā laika negatīvo publicitāti par īpašuma pārdošanu ražotnes būvniecībai un iedzīvotāju neviennozīmīgo novērtējumu par iespējamo ražotnes veidu".

Domes sēdē Volfs informēja, ka līdz noteiktajam laikam izsolei pieteikušies divi pretendenti, bet SIA "Gallusman", kas zemesgabalus noskatījusi olu ražotnei, dalību izsolē atteica, kamēr nav izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums. Vienlaikus domes priekšsēdētāja vietnieks norādīja, ka abi pretendēti, kas vēlējušies piedalīties izsolē, izpildījuši izsoles noteikumu prasības.

Lai arī domes opozīcijas deputāti sēdē norādīja, ka, pārtraucot izsoli, dome pārkāps tiesiskās paļāvības principu attiecībā uz tiem pretendentiem, kas bija gatavi piedalīties izsolē, atsaucoties uz uzņēmuma vēstuli un arī opozīcijas deputātu pārmetumiem par zemu izsoles sākumcenu, "lai respektētu iedzīvotāju viedokli un novērstu spekulācijas un dezinformāciju", Volfs aicināja pārtraukt izsoli, lai varētu veikt atkārtotu īpašuma novērtēšanu. Viņš uzsvēra, ka, rīkojot pirmo izsoli, "nekādi likuma pārkāpumi nav notikuši".

Opozīcijas pārstāvis Agris Zvaigzneskalns (LZP) domes sēdē norādīja, ka, rīkojot izsoli, nav noteikts arī grants apjoms, ko vēl būtu iespējams iegūt no īpašuma, tāpēc, rīkojot atkārtotu novērtēšanu un izsoli, pašvaldībai tas būtu jāpaveic. Pēc plašām diskusijām nolemts veikt derīgo izrakteņu krājuma noteikšanu, kas gan sadārdzinās un paildzinās īpašuma novērtēšanas procesu, norādīja domes vadītāja vietnieks. Savukārt deputāte Guna Roze (VL-TB/LNNK) pauda, ka minēto darbību neizpilde iepriekš ir nevis negatīva publicitāte, bet domes neizdarība.

Iepriekš dome noteikusi, ka uz divām izsolāmām zemes vienībām, kuru kopējā platība ir ap 90 hektāriem, jāizveido ražošanas objekts ar vismaz 150 jaunām darba vietām. Vairāki deputāti domes sēdē gan pauda, ka, nosakot izveidojamo darba vietu skaitu, dome ierobežo citu pretendentu iespējas un izsoles noteikumus pielāgo tieši olu ražotāja vajadzībām.

Atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA "Interbaltija" novērtējumam izsolāmo zemes vienību tirgus vērtība noteikta 69 400 eiro. Savukārt izsoles sākumcena noteikta 70 000 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka uzņēmumu grupa "OvoStar Union" no Ukrainas, par kuras iecerēm izbūvēt olu ražošanas cehu Valkā iepriekš ziņoja Latvijas Televīzija (LTV), kā iespējamo ražotnes vietu izskata arī Tukuma novadu.

Tukuma novada dome maija sākumā saņēmusi "Gallusman" iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalstu saistībā ar plānotām uzņēmumu grupas "OvoStar Union" investīcijām jaunas olu un olu produktu ražošanas vietas izveidei Latvijā, un Tukuma novada dome investora ideja konceptuāli atbalstīja. Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam") domes sēdē gan uzsvēra, ka vēl droši nav zināms, vai par ražotnes vietu tiks izvēlēts tieši Tukuma novads.

Ražotnes izveidei "OvoStar" plāno izmantot četrus zemesgabalus, un divi no tiem pieder pašvaldībai. Lukmans uzsvēra, ka uzņēmuma iecere atbilst teritorijas plānojumam.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka uzņēmums "Gallusman", kas pieder Nīderlandē reģistrētajam "OvoStar Union N.V. PLLC" un Latvijas pilsonim Arnim Veinbergam, dibināts 2015.gadā. Uzņēmums nodarbojas ar rūpnieciskos iekārtu uzstādīšanu.