Tūrisma informācija

Ķemeru nacionālā parka Lielā Ķemeru tīreļa laipa

Ķemeru nacionālā parka Lielā Ķemeru tīreļa laipa ir viens no populārākajiem dabas objektiem ne tikai Tukuma apkārtnē, bet visā Latvijā. Laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržu valstībā.

Uzmanīgi ieskatoties, varēs ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus putnus – purva tilbīti, balto cielavu, koku čiepsti un tālumā varbūt dzirdēt arī dzērves. Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām neskartajā augstajā purvā ar iespēju nolūkoties uz purvu arī no skatu torņa.

Adrese: "Tīreļi", Slampes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 677 30078 - ĶNP informācijas centrs, "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala
E-pasts: pieriga@daba.gov.lv
Mājas lapa: http://www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS koordinātes: 56.912729, 23.4640640