Tūrisma informācija

Čužu purva taka

Čužu purva taka atrodas dabas liegumā "Čužu purvs", kas izveidots 1999. gadā. Kopš 1924. gada atrodas valsts aizsardzībā un ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik lielā platībā savvaļā aug pēcleduslaikmeta augs krūmu čuža. 

Kopējā purva platība ir 96 hektāri. Šeit atrodamas 17 augu, 9 putnu, 14 bezmugurkaulnieku un 2 abinieku īpaši aizsargājamas sugas. 2005. gadā te tika atrasta Latvijā iepriekš nezināma sūnu suga. Netālu no purva iztekošo sēravotu ūdeni un dūņas 20. gs sākumā izmantoja reimatisma ārstēšanai turpat uzbūvētajā dziedniecības iestādē, kas darbojās līdz 1940. gadam. Čužu purvu un sēravotu iespējams apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu 2,1 km garu taku.

Adrese: Pie Kandavas robežas, pa Zemītes ielu dodieties līdz norādei – "Čužu purvs". Tālāk, dodoties pa Sēravotu ielu, nogriezieties pa labi, sekojot norādei. Autotransportu atstājiet stāvlaukumā pie pirmā stenda. Dodieties tālāk un nogriezieties pie norādes pa kreisi. Aiz tās ir labiekārtota taka.
Mājas lapa: http://www.visitkandava.lv
GPS koordinātes: 57.0263785, 22.7856786