Jāņu nakts uguns rituāls mīlestības uzaicināšanai un pievilināšanai (no senču pūra lādes)

Visu mūžu gaidām, ticam, ceram, ka pie mums ieradīsies mīlestība. Bet reizēm varam to veicināt – var veikt uguns rituālu, lai uzaicinātu mīlestību un to pievilinātu.

Rituālu veic Jāņu dienās no 17.06. līdz 23.06. vai katra mēneša pirmajā pilnmēness naktī, kad saule norietējusi.

Rituālam nepieciešams sagatavot pa dienu:

  • 3*9 ziediņus (3 dažādi ziedi pa 9),
  • 3*9 koka lapiņas (3 dažādas lapas pa 9),
  • avota, akas vai cita spēka ūdeni,
  • malku ugunskuram no 3 veidu kokiem.

Visu mūžu gaidām, ticam, ceram, ka notiks brīnums un pie mums ieradīsies mīlestība – vai jaunībā vai pusmūžā, vai vecumā? Tā vienīgā, patiesā, vienkāršā un brīnišķīgākā! Arī tad, kad mūsu acis jau veras mūža vārtos, mēs to lūdzam, lai tā ienāk kaut uz mirkli, tikai uz vienu skatienu un tikai pamāj ar savu siltumu. Tā mūs apmīļo un parāda mūsu īstās mājas, un sagaida ar gaismu un savu labestību! Tad zini, ka tā mīt katram no mums.

Tikai tici mīlestībai, un tā atnāks, atkausēs tavu sirdi ar savu mieru un putnu dziesmās prieku tev dos! Mieru un gaismu atnesīs! Ar prieku piepildīs tavu sāpošo sirdi, un tu atkal kļūsi laimīgs! Tikai ticība tevi glābs. Kaut arī paies gadsimti, tā tomēr tevi atradīs – tikai tici!

Veicam uguns rituālu, lai uzaicinātu mīlestību un to pievilinātu.
Rituālu iesākam, kad saule ir norietējusi, bet pirms tam sagatavojam ugunskuru dedzināšanai. Svēto ugunskuru veido no 3*9 malkas pagalītēm vai izmato cita veida uguns stihiju, piemēram, sveci, kamīnu, krāsni vai mentālo uguni. 

Ugunskura krāvumam izmanto pakāpiena veidu 3 pa 9 (piramīdā). Tad no četrām debess pusēm, sākot no rietumiem uz austrumiem, iekur un paklanās uz austrumiem un tad uz rietumiem. Tad no ziemeļiem uz dienvidiem iekur un paklanās uz ziemeļiem, tad uz dienvidiem. Tādējādi uzaicinot rituālā piedalīties gaisu stihijas.

Kad ugunskurs ir labi iekūries, ņemam pirmos deviņus ziediņus, katrā iečukst pa mīļvārdiņam (var atkārtoties), kādā vēlas sasaukt savu iecerēto mīlestību, un tad, noskūpstot ziediņu, ziedojam svētajai ugunij. Tad, apejot pulksteņrādītāja virzienā ugunskuram, uzaicinām rituālā piedalīties gaisu stihijas, paklanoties uz katru debess pusi, ievērojot virzienus, kāds bija uguns palaišanas iesākumā. Rituāls ir jāatkārto 3 reizes (jo 3 pa 9 ziediņi).

Tad ņemam pirmās 9 koku lapiņas, katrā iečukstam iecerētās mīlestības rakstura īpašības, kuras vēlas, lai būtu iecerētajai mīlestībai. Tad noskūpsta katru lapiņu un ziedo svētajai ugunij. Tad atkal uzaicina gaisu stihijas, paklanoties uz visām debesu pusēm (saglabājot iepriekšējā rituāla virzienu), atkārtojot 3 reizes (3 pa 9). 

Tad ar svēto ūdeni, kas ir ieliets māla vai koka traukā, ierunājam iecerētās mīlestības rakstura īpašības, izskatu un citas īpašības. 

Tad skaita vārdus: 

Svētā uguns!
Jāņu uguns!
Veltu tev ūdens veltes!
Atsūti iecerēto! 
Kā vēlējos!

 

Šo rituālu atkārto 3 reizes pa 9 ūdens kausiņiem, atkal uzaicinot gaisu stihijas, paklanoties uz  visām debesu pusēm (saglabājot iepriekšējā rituāla sākuma virzienu).

Kad svētais uguns ir nodzisis, tad savācam (3 pa 9) vietās svētos pelnus māla podiņā, kuru novietojam savās mājās ziemeļaustrumos un glabājam līdz nākamajam rituālam. 

Kad iesāk jauno rituālu, svētos pelnus ziedojam jauna rituāla vietas iesvētīšanai.

 

 

Diāna Audra
Tālr. 29993894 
E-pasts: dianaaudra@inbox.lv
www.dianaaudra.lv

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu