Tukumā sāks semināru ciklu par integrēto augu aizsardzību

Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) martā lauksaimniekiem visā Latvijā rīko bezmaksas semināru ciklu par integrēto augu aizsardzību. Semināros VAAD speciālisti stāstīs par integrētās augu aizsardzības būtību un galvenajām prasībām, tajā skaitā par augsnes agroķīmiskās izpētes nepieciešamību, mēslošanas plānu sastādīšanu, augu aizsardzību, optimālas agrotehnikas un augu maiņas izvēli, kā arī par kaitīgo organismu monitoringu, pilsētas informācijas portālam Tukums24.lv ziņo VAAD.

Otrdien, 3.martā, seminārs notiek Tukumā, Ed.Veidenbauma ielā 9.

Semināros piedalīsies Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande un vecākā referente Inta Jakobija, Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas galvenā eksperte agronomijā Valija Kārkliņa un eksperte kartogrāfe Guna Šmitiņa, kā arī semināra norises vietai tuvākās reģionālās nodaļas inspektori.

Semināra dalībnieki bez maksas saņems rokasgrāmatas par laukaugu, augļaugu, dārzeņu un kartupeļu attīstības stadijām. Rokasgrāmatas lauksaimniekiem kalpos kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu monitoringu uz sava lauka un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

Rokasgrāmatā izmantota BBCH skala, kas parāda augu attīstību 10 fāzēs un tā ir analoģiska augu aizsardzības līdzekļu marķējumos minētajām augu attīstības stadijām. Rokasgrāmatas tapušas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.