Tukuma novada Sēmes ciemā mainīs lokālplānojumu savrupmāju būvēšanai

Jelgava, 14.nov., LETA. Tukuma novada pašvaldība veiks grozījumus teritorijas plānojumā Sēmes ciemā, lai teritorijā būtu iesējams īstenot savrupmāju apbūvi, lēmuši novada domes deputāti.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt plānoto atļauto izmantošanu vienā Sēmes pagasta daļā, ciema pierobežā, lai būtu iespējams tur izveidot savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju un piesaistīt Tukuma novadam jaunus iedzīvotājus.

Iecere paplašināt ciema teritoriju un palielināt apbūves teritorijas atbilst novada ilgtspējīgajai stratēģijai līdz 2033.gadam, kurā teikts, ka viena no novada attīstības prioritātēm ir mājokļu piedāvājuma paplašināšana. Tāpēc atbalstāma ir jauna dzīvojamā apbūve, apdzīvojuma sistēmā saglabājot līdzsvaru starp teritorijā izvietoto mājokļu, darba vietu un pieejamo pakalpojumu daudzumu un daudzveidību, uzsver pašvaldībā.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir Ivars Liepiņš, kura īpašumā ir zemesgabali "Veldres" un "Lustes" kopā vairāk nekā 42 hektāru platībā. Viņš domē vērsies ar lūgumu transformēt zemesgabalus no lauksaimniecības zemes uz apbūves zemi, lai varētu tos sadalīt apmēram 39 jaunos zemesgabalos.

Īpašumi atrodas ārpus Sēmes ciema teritorijas. Lai būtu iespējams realizēt Liepiņa ieceri, nepieciešams mainīt ciema robežas, paplašinot to un mainot teritorijas atļauto izmantošanu no lauksaimniecības un apbūves teritoriju.