Pašvaldība atklāj virkni trūkumu Kandavas sociālās mājas darbā

Jelgava, 16.maijs, LETA. Pēc domes ierosinājuma izvērtējot Kandavas sociālās mājas darbību, atklāta virkne trūkumu, aģentūru LETA informēja domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Līga Šupstika.

Kandavas novada sociālajai mājai nav pansijas vai pansionāta statusa, sociālajā mājā atsevišķos dzīvokļos dzīvo Kandavas novada iedzīvotāji - pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem invaliditāte piešķirta uz mūžu, un personas, kas zaudējušas iespēju dzīvot savā mājā vai savā dzīvoklī.

Izvērtējot sociālās iestādes darbu, secināts, ka darbinieki vāji pārzina savus pienākumus, tas no viņiem netiek prasīts, viņiem nav amata aprakstu, darbs netiek pienācīgi kontrolēts. Turklāt darbinieki nezina, cik iemītnieku konkrētajā laikā atrodas mītnē, ar ko viņi slimo, nav iemītnieku saraksta, tāpat no darbinieku teiktā nav saprotams, vai iemītnieki maksā īres maksu.

Pārbaudes laikā konstatēts arī, ka dežuranta žurnālā netiek fiksēta nolikumā noteiktā informācija, dežurantes netiek nodrošinātas ar gumijas darba cimdiem pietiekošā daudzumā, netiek reģistrēti apmeklētāji, turklāt ārdurvīm nomontēti fiksatori, tādēļ, spēcīgāk paraujot durvis, ikvienam jebkurā diennakts laikā ir iespējams iekļūt ēkā. Komisija arī secinājusi, ka Sociālā dienesta vadītājs vienpersoniski kārto jautājumus par uzņemšanu rindā un personu ievietošanu pansijā, kas nav pieļaujams.

Problēmas konstatētas arī aprīkojumā. Piemēram, trūkst speciāli aprīkotu gultu, morāli un fiziski ir novecojis ugunsdrošības signalizācijas panelis, un koridoros novietoti lieki priekšmeti, kaut gan nolikumā noteikts, ka atbilstoši evakuācijas noteikumiem nedrīkst aizkraut koplietošanas telpas un gaiteņus.

Sociālās mājas darba uzlabošanai uzdots sakārtot dokumentāciju, sagatavot iemītnieku sarakstu, veikt apmeklētāju uzskaiti un reizi gadā veikt darbinieku zināšanu pārbaudi par viņu pienākumu un reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšanu. Tāpat sociālās mājas vadībai jāizvāc viss liekais no gaiteņiem, jārisina jautājums par aprīkojuma un ugunsdrošības signalizācijas uzlabošanu, jāsakārto ārdurvis. Trūkumu novēršanai jāpārskata arī novecojušie Sociālo māju nolikums un Dzīvokļu komisijas nolikums.

Novada Sociālā dienesta vadītājs Ints Leitarts domē skaidrojis, ka vairāki no trūkumiem jau ir novērsti. Piemēram, nomainīts dežurantu žurnāls, amatu apraksti pievienoti pie darba līgumiem, atjaunoti iemītnieku saraksti un cita dokumentācija. Pārbaudīta arī ugunsdrošības sistēma un konstatēts, ka tā funkcionē.

Leitarts paudis, ka sociālais nams nav slēgtā tipa iestāde, tāpēc apmeklētāji nav jāfiksē. Savukārt uzņemšana rindā uz sociālo pansiju notiekot saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un problēmas risināšanai ir jāmaina Sociālo māju nolikums. Plānots, ka sadarbībā ar Juridisko nodaļu drīzumā tas tiks sagatavots jaunā versijā.

Šupstika aģentūru LETA informēja, ka par novērstajiem trūkumiem domes deputāti tiks informēti jūnija domes sēdē.