Kandavas novadā plāno uzlabot vides pieejamību

Jelgava, 9.okt., LETA. Pamatojoties uz veikto pētījumu par vides pieejamību Kandavas novadā, pašvaldība plāno veikt infrastruktūras uzlabojumus, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Šovasar novadā veikts pētījums par vides pieejamību Kandavas novadā cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Apsekotas 42 publiskas ēkas - izglītības iestādes, pagastu pārvaldes, bibliotēkas, pasts, kultūras nami Kandavā, Cēres, Matkules, Vānes, Zantes un Zemītes pagastos.

Pētījuma autori konstatējuši, ka Kandavas novadā nepieciešami dažādi uzlabojumi saistībā ar vides pieejamību. Lielai daļai uzbrauktuvju trūkst kontrastējošas krāsas marķējumu, nav pietiekami norobežojumi, tās ir pārāk stāvas vai šauras. Tika norādīts arī uz pārāk augstiem sliekšņiem vai neatbilstošu durvju platumu, kas apgrūtina pārvietošanos cilvēkiem ratiņkrēslā.

Kā pozitīvi piemēri pētījumā minētas uzbrauktuves pie Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un Kandavas sporta hallē.

Dome uzdevusi izpilddirektoram Egīlam Dudem sagatavot uz oktobra komiteju sēdēm priekšlikumus par plānotajiem pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai Kandavas novadā, paredzot prioritātes, izpildes termiņus un atbildīgās personas darbu izpildei.