Jurijs Galata: koučinga nākotni redzu kā absolūti atzītu profesiju

Jurijs Galata (no kreisās)
Jurijs Galata (no kreisās)

Par koučinga pamatideju, tā attīstību, galvenajiem ieguvumiem, kā arī par latviešu interesi un attieksmi pret koučingu, pilsētas informācijas portālu tīklam Pilseta24.lv intervijā stāsta Eiropas Koučinga Federācijas (ECF) prezidents Jurijs Galata (Yury Galata).

Jau vairākus gadus Jūsu darbība ir saistīta ar koučinga attīstības veicināšanu. Jūs arī esat ECF prezidents. Pastāstiet, lūdzu, kas ir koučings?

Koučings ir profesionāli pakalpojumi. Klienti vēršas pie kouča, lai sasniegtu savus mērķus vai atrisinātu problēmu.

Kāda ir koučinga pamatideja?

Manuprāt, viena no koučinga pamatidejām ir tā, ka cilvēks atklāj sevī savas pašas labākās īpašības. Viņš sāk redzēt, ka ir spējīgs paplašināt ierastā robežas un var dzīvē sasniegt daudz vairāk nekā to, ar ko ir samierinājies dotajā brīdī. Piemēram, kad es vaicāju saviem klientiem, ko viņi domā par savu potenciālu, parasti atbilde ir, ka viņiem tāds ir. Tad es turpinu interesēties, ko tieši viņi zina par savu potenciālu, un tajā brīdī viņi nevisai ātri var atrast atbildes, kuru apzināšanās spēj izmainīt viņu attieksmi pret savām iespējām. Lielākā daļa manu klientu man saka, ka viņi sajūt savu potenciālu, bet, kad lieku viņiem apzināties, kā viņi izmanto sava potenciāla iespējas, tad lielākoties atbilde ir, ka tas ir tikai 30% līdz 60% robežās no iespējamajiem 100%. Šie skaitļi ir ļoti precīzi, jo es pat burtiskā nozīmē tūkstošiem reižu esmu veicis tādu testu. Ja skatāmies patiesībai acīs, šie skaitļi liecina, ka cilvēki realizē mazāk par pusi no sava potenciāla. Daudzas koučinga skolas balstās uz ideju sniegt cilvēkiem zināšanas par sava potenciāla iespējām. Ir sarakstīts daudz grāmatu par to, ka cilvēkam ir sevis neatklāti resursi.

Svarīgi saprast, ka potenciāla esamība nav tikai koncepcija. Tā ir reāli eksistējoša telpa. Mani vienmēr ir interesējusi atbilde uz jautājumu - no kā sastāv cilvēka potenciāls? Ja ieskatītos tajā dziļāk, kas tur atklātos? Savas darbības laikā esmu pārliecinājies, ka cilvēka potenciālā ir dvēseliskie, emocionālie, intelektuālie un fiziskie resursi, kas visi ir savstarpēji saistīti. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ikviena cilvēka potenciālā ir īpašības, spējas un pieredze, kas var viņu atbalstīt, kā arī personības stiprās puses, kuras viņš var izvirzīt priekšplānā, un, protams, īpašas dotības un talanti.

Tas ir mana darba izejas punkts, kura mērķis ir likt klientam pašam saskatīt un pieņemt sevī to, ar ko pa īstam var lepoties, kam var uzticēties un uz ko var paļauties. Cilvēki zina, ka viņiem ir resursu rezerves, taču neapzinās, kādas tās ir un kā tās var izmantot. Mans uzdevums ir panākt augstu klienta apzināšanās līmeni abos šajos jautājumos. Izdarot kopsavilkumu un tieši atbildot uz Jūsu jautājumu, manuprāt, koučinga ideja ietver sevī to, lai cilvēkiem būtu spēja izmantot sava potenciāla iespējas tā, lai pat ar vismazāko piepūli viņi sasniegtu izcilus rezultātus.

Kā apgūt koučingu?

Izejot speciālu apmācību un praksi.

Kādi ir galvenie ieguvumi no koučinga? 

Tādu ir daudz, taču minēšu tikai dažus. Viena no koučinga un tā reālās iedarbības fenomena priekšrocībām ir tā, ka klientam ir iespēja veidot savus panākumus un risināt prioritārus uzdevumus. Jau pats koučinga modelis nosaka, ka klientam ir jāpiedalās visā procesā ar pilnu atdevi. Atšķirībā no konsultatīvajām pieejām koučingā arī klients ir atbildīgs par rezultātu sasniegšanu, un viņš negaida tikai padomus no konsultanta, tādejādi kļūstot atkarīgs no konsultanta gudrības. Vairumā gadījumu klients sadarbībā ar kouču pats rada vai atrod atbildes. Un, visbeidzot, koučings attīsta cilvēkā spēju patstāvīgi risināt savas problēmas; klients apzinās un pieņem, ka viņam ir visi vajadzīgie resursi, lai pašpietiekamā veidā radītu savus panākumus.

Ļoti svarīga loma koučingā ir arī tam, ka tas izslēdz mākslīgu, iepriekš prognozējamu sadarbības procesu. Pirmo reizi satiekoties ar klientu, man nav ne mazākā priekšstata, pie kā mēs strādāsim un kā es rīkošos, lai klientam būtu ieguvums. Es tikai paļaujos uz to, ka tas ir dzīvs process, kas prasa no manis efektīvu situatīvu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu. Man katra koučinga sesija ir kā balta lapa. Būt dzīvā procesā ar klientu šeit un tagad, un izvēlēties kouča meistarību, vadoties no tā, kas patiesībā notiek, nevis no tā, ko koučs vai klients iepriekš ir nodomājis darīt - tieši tas ir viens no veiksmīga koučinga noslēpumiem un priekšrocībām. Iesācēji bieži vien neievēro šo patiesību. Viņi paļaujas uz iepriekš pārdomātu plānu vai koučinga modeli, lai trenētu klientu. Klients sajūt acīmredzamu sagatavošanos, un tas viņus abus noved "mednieka un medījamā" attiecībās, nevis partnerattiecībās, kurās nevar notikt manipulācija.

Bez tam, koučingam ir raksturīga adaptēšanās dažādiem klientu tipiem, kas, savukārt, palielina klienta iespējas iegūt labu rezultātu.

Kāda ir Jūsu pieredze Latvijā - vai cilvēku interese par koučingu pēdējā gada laikā ir pieaugusi? 


Jā, interese ir pieaugusi, un man šajā sakarā ir zināmi vairāki iemesli. Pirmkārt, ir pieaugusi koučinga popularitāte un autoritāte, bet, otrkārt, daudzi cilvēki un uzņēmumi šobrīd sastopas ar sarežģītām dzīves situācijām, un viņiem ir ļoti svarīgs kouču atbalsts problēmu risināšanā un jaunu mērķu sasniegšanā.

Vai latvieši pret koučingu ir atvērti, labprāt iepazīst to un pievēršas?

Jā! Latvieši ir vieni no zinātkārākajiem un uzcītīgākajiem cilvēkiem, līdz ar to darbs ar viņiem ir ļoti produktīvs. Man patīk viņu attieksme, jo tā atšķiras ar pašdisciplīnu un darba mīlestību. Turklāt, strādājot ar Latvijā pazīstamu uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, es esmu redzējis, ka viņi ir gatavi riskēt ar savu ego un ar lielu atdevi strādāt ar sevi, lai viņu kolēģi un bizness gūtu panākumus. Daudzi vadītāji citās valstīs, kur esmu vadījis koučinga procesus gan grupās, gan individuāli, neizcēlās ar tādu pašaizliedzību, viņus vairāk uztrauca sava "status quo" saglabāšana nekā reālas pārmaiņas konkrētajā situācijā.

Pēc Jūsu novērojumiem, kāda ir pieredze pasaulē - vai koučings ir populārs, kādas ir šī brīža tendences?

Koučinga popularitāte ir ļoti augsta, to pat sāk mācīt arī augstskolās. Kas zina, varbūt mūsu bērni vai mazbērni apgūs tādu priekšmetu jau vidusskolā. Pagaidām panākumu kultūra mūsu sabiedrībā kaut kā netiek atbalstīta. Paradoksāli, bet fakts - daudzi bērni, pusaudži, pieaugušie un sirmgalvji uzskata, ka būt veiksmīgam ir nepieklājīgi. Viņi tikai formāli piekrīt domai, ka tas ir lieliski. Daudzi cilvēki ir baiļu pārņemti par to, kā pret viņiem attieksies, ja viņi kļūs veiksmīgi. Tādi aizspriedumi kā "tevi apskaudīs", "esi tāds kā visi" kalpo kā ierobežojumi drosmīgiem centieniem bez atskatīšanās darīt kaut ko brīnišķīgu. Es domāju, ka koučinga globālā tendence ir, ka iespēja attīstīt sevī veiksmīgam cilvēkam nepieciešamās īpašības, strādājot kopā ar profesionāļiem, kļūst arvien pieejamāka ikvienam cilvēkam. Turklāt, koučings arvien vairāk sasaistās ar zinātniskajiem un tehnoloģiskajiem sasniegumiem.

Internetā koučings jau ir kļuvis par normu, un attīstība šajā vidē turpinās. Krievijas tirgū kompānijas samazina apmācību skaitu un dod priekšroku koučinga pasākumiem. Tajā pat laikā pieaug arī pieprasījums pēc pašiem koučiem. Domāju, ka šī brīža kouču standarti un viņu sertifikācijas procesi tuvākajos gados tiks būtiski pārskatīti. Koučinga nākotni redzu kā absolūti atzītu profesiju. Tendences ir tādas, ka pienāks laiks, kad pret koučingu attieksies ar tādu pašu cieņu kā, piemēram, pret medicīnu vai atomenerģētiku, taču, lai tas notiktu, koučinga asociācijām nākas iziet grūtu un ilgstošu ceļu.

Vai un kāda loma koučingam ir personības attīstībā?

Vairums sesiju var sniegt papildu vērtību arī personības attīstībai, taču ir pat atsevišķi koučinga novirzieni, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar personības attīstību.

Kā notiek koučinga sesija?

Par sesijas vadīšanu var uzrakstīt veselu grāmatu, taču pastāstīšu par to, ko klients var sagaidīti no sesijas, strādājot ar sertificētu kouču atbilstoši ECF standartiem:
* koučs izslēdz iespēju kavēt sesijas sākumu;
* koučs rada sesijai atbalstošu fizisko vidi;
* koučs izrāda iniciatīvu sesijas sākumā un notur to līdz pat tās beigām;
* koučs nosaka sesijas ilgumu;
* koučinga sesijas sākumā tiek definēts tās konkrētais rezultāts;
* veiksmīgu koučinga sesijas noslēgumu nosaka kritēriji, kas ir saprotami gan trenējamajam, gan koučam;
* koučs saņem no sesijas dalībnieka apstiprinājumu, ka sesija ir sasniegusi gaidīto rezultātu;
* koučs parāda dalībniekam viņa stiprās puses, kas ietekmē progresu;
* koučs nokoncentrē dalībnieku uz viena paša galvenā jautājuma risināšanu sesijas laikā;
* koučs pārtrauc dalībnieka uzmanības sadalīšanos;
* koučs pievērš dalībnieka uzmanību pašam svarīgākajam;
* koučs nodrošina dalībniekam piemērotu treniņa tempu;
* sesijas struktūra ir dalībniekam atbalstoša;
* sesija sniedz jaunu pieredzi;
* sesija izmaina attieksmi;
* esijas rezultāts iedvesmo;
* koučam nav iepriekš noteikts sesijas scenārijs;
* koučs ir uzzinājis arī kaut ko jaunu priekš sevis;
* sesijas telpa ir piepildīta ar sinerģiju;
* koučs piedāvā turpmākos koučinga attiecību attīstības variantus;
* koučs pārbauda sesijas efektivitātes/rezultativitātes līmeni;
* koučs pārbauda no sesijas gūtā gandarījuma līmeni.

Vai izejot koučinga kursus iespējams strādāt par kouču? Tās ir tikai kā papildus zināšanas vai arī profesija?

Jā, Jūs varat sākt strādāt kā koučs. Latvijā koučs pagaidām nav ietverts profesiju klasifikatorā, taču daudzās citās valstīs tā jau ir atsevišķa profesija.

Vai ir izdalāmi arī atsevišķi koučinga veidi? Kādi? Ar ko tie atšķiras?

Pētot pasaules pieredzi, kā arī kouču pieredzi jaunajos koučinga pakalpojumu tirgos, mēs ECF esam identificējuši sekojošas koučinga grupas: biznesa koučings, personīgās izaugsmes koučings, kouču apmācības koučings, drošas autovadīšanas koučings, koučings sportā.

Katrā grupā ir desmitiem un dažkārt pat simtiem specializāciju, un to skaits ik gadu pieaug.

Par kuru no šiem veidiem ir vislielākā interese?

Vispieprasītākās ir biznesa un personīgās izaugsmes koučinga grupas.

Kur Latvijas iedzīvotāji var apgūt koučingu?

Rīgas koučinga skola piedāvā apmācību, pieaicinot koučus no Krievijas. Tāpat arī "Baltic Coaching Centre" organizē kouču apmācības kursus.  Ar 2013.gadu ECF paspārnē sāks darboties "Eurocoach" skolas visā Latvijā, kur apmācība notiks latviešu un krievu valodās. Latvijā arī ir atsevišķi cilvēki, kas māca koučingu, taču man par viņiem maz kas ir zināms. Sīkāk par apmācībām var uzzināt www.coaching.lv.

Vai Latvijā ir daudz speciālistu - kouču?

Manā rīcībā nav precīzu ciparu, jo šobrīd mēs apkopojam datus par 2012.gadu. Šobrīd gan situācija tirgū ir tāda, ka ir ECF sertificēti kouči. Ir kouči, kas ieguvuši sertifikāciju "International Coach Federation". Ir arī tādi, kas saņēmuši sertifikātu citās koučinga asociācijās. Ir cilvēki, kas sauc sevi par koučiem, taču nav izgājuši nekādu sertifikāciju.

Es domāju, ka pēc pagājušā gada datu apkopšanas mēs varēsim daudz precīzāk atbildēt uz jautājumu, cik kouču piedāvā savus pakalpojumus Latvijas tirgū. Vienlaikus nav ne mazāko šaubu, ka kouču skaits pieaug. Arī koučinga pakalpojumu skaits ir palielinājies. Personīgi man šobrīd nepietiek resursu, lai apmierinātu visus klientu pieprasījumu vienlaicīgi. Diemžēl dažas kompānijas gaida manus pakalpojumus pat vairākus mēnešus. Galu galā viņiem vienmēr ir izvēle, taču es nespēju vienlaicīgi būt dažādās valstīs vai pilsētās.

Vai kouču vidū jūtama savstarpējā konkurence?

Sauksim lietas īstajos vārdos. Vārds "konkurence" no latīņu valodas concurrentia nozīmē sadursmi un sāncensību. Vai koučinga pakalpojumu sniegšanā pastāv sāncensība? Man šķiet, ka ļoti neliela. Sāncensība kouču starpā? Tādu acīmredzamu neesmu novērojis. Pie mums ECF noteikti attīstās sadarbības un atbalsta gars un pastāv ideoloģiskā sāncensība starp pasaulē pazīstamām koučinga organizācijām.

Kādām īpašībām jāpiemīt labam koučam?

Šajā ziņā tas nav tik viennozīmīgi. Kaut kādas īpašības veiksmīgi nostrādā ar vienu klientu grupu, savukārt citi klienti tās nepieņem. Es uzskatu, ka daudz universālākas īpašības ir kouča integritāte, godīgums, elastība, atbildība, mīlestība pret cilvēkiem. Vairumā specializāciju bez šīm īpašībām koučs var necerēt uz nopietniem panākumiem.

Pastāstiet, lūdzu, par programmu "Sales Champions" un "Kouča meistarība". Kāds ir galvenais pamatdarbības veids, atšķirības? Kam ir svarīgi to apgūt?

"Pārdošanas čempioni" www.coach.lv un "Kouča meistarība" www.coaching.lv ir mani galvenie produkti. Pirmais ir orientēts uz tiem, kam svarīgi paaugstināt savu personīgo efektivitāti pārdošanā un uzlabot personīgās līderības prasmes. Otrais projekts ir domāts cilvēkiem, kuri plāno kļūt par kouču vai arī sasniegt jaunu kouča meistarības līmeni. Programma ir lieliski piemērota uzņēmējiem, kuri plāno izmantot koučingu pašattīstībai un biznesa attīstībai, kā arī šis produkts noderēs sporta treneriem gan komandu, gan individuālajos sporta veidos.

Kā Jūs pievērsāties koučingam?

Īsi sakot, to var raksturot šādi: kad no rīta pamosties un sapņo par to, ka būsi koučs, kad darba dienas garumā ik pa laikam uzsāc sarunas ar kolēģiem koučinga stilā, kad vakarā liecies gulēt un šī vēlēšanās vēl joprojām nav zudusi, tad vienā jaukā brīdī vienkārši vairs nav spēka pretoties savam sapnim, jo vieglāk ir padoties tam bez liekas cīņas! Līdz ar to es ieguvu koučinga izglītību divās pasaules izcilākajās koučinga skolās. Pēc tam kopā ar partneri nodibināju pirmo koučinga kompāniju Maskavā "Kaplan&Galata", kas sniedz korporatīvā koučinga pakalpojumus, un uzsāku savu darbību šajā jomā. Tā aizsākās mans ceļš uz profesionālo koučingu.

Deviņdesmito gadu sākumā, studējot Valsts Pedagoģijas Universitātes Fizkultūras fakultātē, es kā 2.kursa students sāku pārbaudīt savas spējas uzņēmējdarbībā. Mans pirmais uzņēmums bija kooperatīvs, kas sniedza apmācību pakalpojumus austrumu cīņās. Es to organizēju kopā ar sportistiem no Bulgārijas, Krievijas un Latvijas. Pēc tam es sāku nodarboties ar vairumtirdzniecību. Ko tik mēs netirgojām tajos kontrastaino pārmaiņu laikos! Sākot no Palehas, Holujas, Msteri lādītēm līdz pat pārtikas produktiem, celtniecības, laku un krāsu materiāliem...

Tie laiki bija amizanti, jo sajūta bija kā "amerikāņu kalniņos" - te strauji laidies lejā, te atkal tikpat ātri augšā! Viss, pie kā ķēros, man labi padevās. Taču arvien vairāk sāku pārdomāt, vai tas, ar ko nodarbojos, man patiešām ir interesanti. Kas tad mani tā pa īstam piesaista? Es nodarbojos ar lietām, kas nesa man peļņu, bet vienlaicīgi arī radīja garlaicību. Kad nodarbojies ar kaut ko, kas īstenībā pašam šķiet vienaldzīgs, un dari to tikai naudas dēļ, tad negūsti gandarījumu.

Vēl bija cits moments, kam es pievērsu uzmanību. Lietas būtība ir tāda, ka, sastopoties ar dažādām situācijām savā biznesā, es ik reizi no jauna pārliecinājos, ka visi mani sasniegtie jebkuras kvalitātes rezultāti ir atkarīgi ne tikai no manis vien, bet arī citiem cilvēkiem. Parasti cilvēki saskarsmē viens ar otru gan mājās, gan darbā izpaužas īpašā veidā. Ar to es gribu teikt, ka iespējas, veiksme, panākumi, laime, problēma vai neveiksme visbiežāk parādās konkrēta cilvēka veidolā. Tajos laikos es vēl nezināju, ka pastāv tāda metodoloģija kā koučings, kā arī nezināju, ka manas intereses un vērojumi, un tie jautājumi, ko es uzdevu sev un citiem, bija no koučinga sfēras. Tikai tagad es saprotu, ka daudzi momenti no manas bērnības jau norādīja uz aicinājumu kļūt par kouču. Es viegli kontaktējos ar vienaudžiem, pieaugušajiem, vecākiem cilvēkiem, un veidoju draudzīgas savstarpējās attiecības. Es biju līderis mājas pagalmā, skolā, armijā, institūtā, pat nepieliekot tam nekādas īpašas pūles, jo es vienkārši tāds biju. Kolēģi no Amerikas augstskolas "Coach U" mēdza teikt, ka par koučiem nekļūst - par tādiem piedzimst! Tas, protams, izklausās kā kastu sistēmas ideoloģija Indijā. Tomēr es personīgi uzskatu, ka patiesībā katram cilvēkam ir savs unikāls talants īstenot tieši savu aicinājumu. Dzīve būtu neciešama, ja visu planētu apdzīvotu vieni vienīgi kouči!

Pirms es sāku mācīties koučingu, es izgāju kārtīgu apmācību vairākās amerikāņu kompānijās kā klients. Tieši sajūtot treniņu un koučinga spēcīgo ietekmi uz sevi, es pieņēmu lēmumu kļūt par kouču. Es sev pateicu, ka tie vīrieši un sievietes, kuri bija mani treneri un kouči, neapšaubāmi dara īstu darbu, un ka es pavisam drīz darīšu ko līdzīgu. Pirmā par to uzzināja mana dzīvesbiedre. Es vēl joprojām atceros viņas sejas izteiksmi - tajā bija manāms izbrīns un neticība. Sākumā viņa šaubījās par to, vai tā ir laba ideja, taču tagad jau 16 gadu garumā viņa ir milzīgs atbalsts man un manai izvēlei. Viņa ir brīnišķīga sieva un viena no tām, ko es varu saukt par savu kouču. Man vienkārši ir paveicies ar viņu.

Man vispār veicas ar cilvēkiem, man pat sievasmāte ir zelts, bet tā jau ir cita tēma.

Mani biznesa partneri, uzzinot, ka es nolēmu aiziet no biznesa, bija apmulsuši. Domāja - tas ir diezgan tipiski man, bet ne jau nu tādā mērā... Viņi nespēja saprast, kāds ir mans motīvs, lai pieņemtu lēmumu attiekties no potenciāla miljonāra karjeras. "Kā var aiziet no biznesa Maskavā, kurš kā reiz tikko ir sācis ieņemt līderpozīcijas savā nozarē?" viņi man sacīja.

Es biju gatavs riskēt uzsākt ko jaunu, un nekas mani nespēja atturēt. Viss, ko es gribēju zināt, bija - kam, kur un kad es sākšu mācīt koučingu. Atbilde uz manu jautājumu ātri vien materializējās visnegaidītākajā veidā. Manās rokās nonāca Entonija Robinsa grāmata "Tavas neierobežotās iespējas". Grāmata jau pati par sevi ir izcila, taču pārsteigums mani gaidīja tās pēdējās lappusēs, kur izvietota informācija par izdevniecību Unity. Tieši pateicoties tam tālruņa numuram, es uzzināju, ka Kanādas Ēriksona Universitātes prezidente un speciāliste kouču sagatavošanā pirmo reizi Krievijas Federācijā vadīs profesionālu kouču apmācību. Tā no 1996.gada līdz 1997.gadam Maskavā sākās mana pirmā apmācība koučingā Merilinas Atkinsones vadībā. Savukārt 1998.gadā es ieguvu personīgā kouča sertifikātu, kas apliecināja, ka es pievienojos pirmo starptautiskā mērogā sertificētu kouču grupai Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijas Federācijā un NVS valstīs.

Pēc tam es sāku eksperimentēt savas specializācijas meklējumos. Sākotnēji es ķēros pie dažādām lietām, taču ne uzreiz sapratu, ka labākos rezultātus sasniedzu šauri specializētos koučinga pakalpojumus un ar cilvēkiem, kas ir kaut kādā mērā līdzīgi savā starpā. Pagāja ne mazums laika, lai redzētu, cik efektīvi ir trenēt tirgū, kur koučinga kultūra, maigi izsakoties, nebija vēl izveidojusies, taču, pat 1998.gadā, kad es izrunāju vārdu "koučings", vairums potenciālo klientu skatījās uz mani jautājoši - ar ko viņš šobrīd sarunājas?

Visvairāk mani interesēja koučings attiecībā uz personīgo transformāciju un starppersonu efektivitātes transformāciju biznesā, taču, lai sekmīgi strādātu šajā specializācijā, man nepietika kvalifikācijas un pieredzes. Tobrīd es pat nevarēju iedomāties, cik daudz nianšu slēpjas mākslā meistarīgi darboties specializācijā, kura nozīmēja augstas grūtības pakāpes uzdevumu izpildi kompānijās. Redzot, ka mani standarti acīmredzot var būt augstāki, es turpinu attīstīt savas personīgās īpašības un profesionālās iemaņas.

Lai attīstītos un saprastu, kas jau ir paveikts manis izvēlētajā specializācijā, es trenējos pasaules labākajās kompānijās, kurām tieši vai netieši bija saistība ar manis interesējošiem jautājumiem. Es sapratu, ka dažkārt nebija vērts izgudrot riteni no jauna, savukārt citreiz pēc būtības man ir darīšana ar neskartu dabu. Fakts ir tāds, ka tajā visā, kā es redzēju, bija ļoti maz iestrāžu. Es turpināju iet dārgu eksperimentu, atklājumu un attīstības ceļu. Es sev nodefinēju, ka mana pieeja koučingam atšķirsies ar divām galvenajām veiksmīguma pazīmēm: pirmkārt - ar ekoloģiskumu, un otrkārt - ar iedarbību.

Jau 15 gadu garumā es attīstu šos veiksmes rādītājus un saprotu, ka iespējas ir neierobežotas! Viens no maniem lielākajiem izrāvieniem manā kouča kvalifikācijas izaugsmē bija 2001.gada pavasarī. Tajā laikā es sāku sadarboties un mācīties pie paša koučinga pamatlicēja - Tomasa Leonarda. Es ieguvu tiesības atvērt divas "Coach Ville" ekskluzīvās pārstāvniecības Krievijas Federācijā un Latvijā, kā arī sāku mācīties pie Tomasa Leonarda viņa koučinga augstskolā (GSC). Man tas nozīmēja kardināli pārskatīt visu, ko un kā es darīju koučingā. Es sasniedzu citu efektivitātes līmeni gan individuālo koučinga sesiju, gan grupas treniņu vadīšanā, kā arī koučinga pakalpojumu virzīšanā. Viena no galvenajām lietām, ko Tomass Leonards izdarīja manā labā, ir tas, ka viņš izveda mani jaunā teritorijā, kur es nebiju iepriekš bijis. Šobrīd man un maniem kolēģiem ECF tā jau ir kļuvusi par normu, ka mēs ķeramies pie lietām, kuras iepriekš neviens nekad vēl nav darījis. Būšu pagodināts pastāstīt par to vairāk turpmākajās rubrikās.

Laikā, kad veidoju savu praksi un mani klienti sasniedza labus rezultātus, es sāku saņemt pieprasījumus no koučiem iesācējiem, kā arī no tiem, kas plānoja kļūt par koučiem, par to, kā trenēt vēl rezultatīvāk un kā apgūt koučinga mākslu. Es nemeklēju savu otro specializāciju - kouču apmācību. Viss sanāca tā, ka tā pati mani atrada. Toreiz sadarbībā ar Tomasu Leonardu es spēru pirmos soļus kouču apmācības jomā. 2002.gadā es nodibināju Latvijā pirmo koučinga organizāciju "Starptautiskā koučinga asociācija", kuras viens no galvenajiem mērķiem bija atbalstīt koučus koučinga attīstības procesā Latvijas, nevis ASV apstākļos. Padarīt koučingu adaptīvu, efektīvu un pieejamu, lai latvieši un Latvija varētu gūt panākumus. Vēlāk šī organizācija pārgāja ECF statusā, un tās misija paplašinājās pa visu Eiropas kontinentu.

Kādi ir Jūsu personīgie sasniegumi koučinga attīstībā?

Nodibināju pirmo koučinga organizāciju Latvijā. Esmu bijušais "Coach Ville" ekskluzīvās pārstāvniecības prezidents Krievijas Federācijā un Latvijā. 1999.gadā izstrādāju līderības un vadības programmu "Laika koučs", savukārt 2005.gadā Starptautiskā koučinga asociācija Latvijā ieguva ECF statusu. 2008.gadā izstrādāju Eiropas kouču portālu www.eurocoach.eu. 2008.gadā izveidoju produktu "My Rainbow" līdzsvara sasniegšanai personīgajā un profesionālajā dzīvē. 2007.gadā izstrādāju savu metodoloģiju "3D koučings", kas ietver klasiskos priekšstatus par koučingu, Leonarda filozofiju un jaunu koučinga paradigmu. Savukārt  2010.gadā uzrakstīju grāmatu "Kouča meistarība". 2012.gadā atvēru koučinga skolu "Euro Coach". Kopumā kopš 1999.gada izstrādātas vairāk nekā 50 koučinga autortehnoloģijas, no kurām daudzas kouči veiksmīgi pielieto dažādās valstīs.