Par Tukumu

Par Tukumu

Daudziem pazīstams un dzirdēts ir teiciens "uz Tukumu pēc smukuma!", ne velti pilsētai ir tāds sauklis, jo tomēr Tukums ir pilsēta ar senatnīgu elpu un skaļu mūsdienīgo dzīves ritmu. Tā ir pilsēta Zemgales un Kurzemes novadu krustpunktā, Tukuma novada centrā. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 12,9 km² lielu teritoriu, kurā dzīvo 19 892 iedzīvotāji.

Vēsturiski Tukuma apkaimē pirmie novadi pastāvējuši jau 13.gadsimtā. Tās pamatā bija lībiešu (līvu) un kuršu zemes. Kopš 1254.gada Tukums un apkārtējās teritorijas bija Livonijas ordeņa, bet vēlāk Kurzemes hercoga zemes. 18.gs. pilsētā plosijās mēris, kura laikā izmira ⅔ iedzīvotāju. Tukuma aprinķis tika izveidots 1795.gadā ar Krievijas carienes Katrīnas II rīkojumu, piešķirot Tukuma pilsētai apriņķa pilsētas tiesības. Kopš 1955.gada tiek svinēti Tukuma pilsētas svētki.

Tukuma novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Tukuma novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti