Laika ziņas

Laika ziņas Tukums

Šobrīd
Sniegs
0°C
Sniegs
  • 3,6 m/s DDA3,6 m/s DDA
  • 1015 mm Hg
  • 46 % mitr.
  • -4 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Piektdien
24.11
4..+7
Iespējams lietus
Sestdien
25.11
3..+6
Lietus
Svētdien
26.11
..+5
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Iespējams lietus Nakts Iespējams lietus 1008
mm Hg

5,3 m/s
D
96%
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1009
mm Hg

4,4 m/s
D
100%
Apmācies Diena Apmācies 1011
mm Hg

3,6 m/s
D
98%
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 1009
mm Hg

5 m/s
DDA
100%