Par pilsētu

Kandavas novads

Kandavas novads

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā, un tajā ietilpst Kandavas pilsēta, Cēres, Matkules, Kandavas, Zemītes, Zantes un Vānes pagasti. Kandavas novadā dzīvo aptuveni 10 000 iedzīvotāju, un novada kopējā platība ir 650,9 km². Kandavas vārds Candowe rakstiski pirmo reizi minēts 1230. gada līgumā, kas noslēgts starp Austrumkursas deviņu kungu novadiem un kristietības nesējiem – katoļu baznīcu un ordeņbrāļiem. Līgumā Kandava minēta kā viens no senās Vanemas (līb. Vecā zeme) valsts centriem. Kandavas vārdam ir vairāki skaidrojumi un tie, domājams, radušies senatnē, kad tagadējās Lielās ielas galos bijušas upes piestātnes, no kurām kalnup veda primitīvi uzbraucamie ceļi, kurus pastāvīgi izskaloja no augšas plūstošie lietus ūdeņi un strautiņi. Smagos preču vezumus bez zirgu pātagošanas kalnā uzbraukt nevarēja. Radās arī dziļi zirgu pēdu nospiedumi. 

Kandavas laukakmens tilts ir vecākais laukakmens tilts Latvijā, kas pārved ceļiniekus pāri Abavas upei. Dažkārt to pat mēdz dēvēt par vecāko tiltu Ziemeļeiropā, kas būvēts no laukakmeņiem. Līdz 1873. gadam pāri Abavai cēlās ar pārceltuvi, bet kājniekiem bija ierīkotas laipas. Tiltu celtniecība notika uz sauszemes. Pēc šī tilta uzbūvēšanas Abavai raka jaunu gultni un veco aizbēra. 
Adrese: Jelgavas iela, Kandava
Tālrunis: 63181150, 28356520 (Kandavas TIC)
E-pasts: info@kandava.lv
Mājas lapa: www.visitkandava.lv
GPS koordinātes: 57.0338206 22.7850733

Kandavas vecpilsētas Promenāde atklāta 2011. gadā vecpilsētas centrā pie vēsturiskā Tirgus laukuma starp Talsu, Ūdens un Baznīcas ielām. Promenādi caurvij strauts ar akmeņainām nogāzēm, 7 tiltiņi un neliels dīķis. Teritorijā ir divi spēļu laukumi un soliņi dīkai atpūtai. Par Kandavas simbolu kļuvusī ozolzīle mazā mākslinieka rokās Promenādes centrā gaida fotografēties gribētājus. Māksliniekam ir no zīles aizgūta cepurīte. Tai pieskarieties, vēlieties kaut ko ļoti labu un ticiet, - tas piepildīsies! Zinātkāriem Promenādes apmeklētājiem jāuzmeklē 10 ozolzīles. Katra no tām vēstī par Kandavas būtiskākajiem notikumiem laika periodā no 11. līdz 20. gs. Vēsturiski lielākā daļa šīs vietas netika izmantota. Tā bija purvaina un nepiemērota apbūvei. Nelielā daļā Promenādes pirms izbūves atradās spēļu laukums, pagājušā gadsimta sākumā tur bija iekopts sakņu dārzs. 
Adrese: Ūdens iela 1, Kandava
Tālrunis: 63181150, 28356520 (Kandavas TIC)
E-pasts: info@kandava.lv
Mājas lapa: www.visitkandava.lv
GPS koordinātes: GPS 57.0374270 22.7752986

Kandavas Bruņinieku pilskalns, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Pils tornis un bruņinieku pils makets. Livonijas ordeņa pils celtniecība Kandavā uzsākta 1254. gadā. No bruņinieku pils atrašanās vietas šajā pakalnā arī radies nosaukums – Bruņinieku pilskalns. Pils esot apdzīvota vēl līdz 1750. gadam, taču pēc tam tā atzīta par neapdzīvojamu un, laikam ritot, pārvērtusies par drupām. Savu ārējo izskatu labi ir saglabājis tornis. Tautā to sauc par Pulvertorni, jo hercoga Jēkaba laikā te glabājies šaujampulveris. Savukārt bruņinieku pils makets pilskalna pakājē tapis 2010. gadā. Tā autors ir kandavnieks Zigmunds Piņķis un palīgi. Tā kā par Kandavas pili nav atrodami ne attēli, ne plāni, tad makets izveidots, vadoties pēc veiktajiem drupu mērījumiem un izmantojot pieejamos aprakstus par Livonijas ordeņa pili Kandavā. 

Adrese: Kandavā, skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna jeb pie Livonijas ordeņa pilsdrupām vai Abavas un Pils iela, Kandava
Tālrunis: 63181150, 28356520 (Kandavas TIC)
E-pasts: info@kandava.lv
GPS koordinātes: 57.0349498 22.7792361

Čužu purva taka atrodas dabas liegumā "Čužu purvs", kas izveidots 1999. gadā. Kopš 1924. gada atrodas valsts aizsardzībā un ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik lielā platībā savvaļā aug pēcleduslaikmeta augs krūmu čuža. Kopējā purva platība ir 96 hektāri. Šeit atrodamas 17 augu, 9 putnu, 14 bezmugurkaulnieku un 2 abinieku īpaši aizsargājamas sugas. 2005. gadā te tika atrasta Latvijā iepriekš nezināma sūnu suga. Netālu no purva iztekošo sēravotu ūdeni un dūņas 20. gs sākumā izmantoja reimatisma ārstēšanai turpat uzbūvētajā dziedniecības iestādē, kas darbojās līdz 1940. gadam. Čužu purvu un sēravotu iespējams apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu 2,1 km garu taku. 

Adrese: Taka atrodas pie Kandavas robežas, pa Zemītes ielu dodieties līdz norādei – "Čužu purvs". Tālāk, dodoties pa Sēravotu ielu, nogriezieties pa labi, sekojot norādei. Autotransportu atstājiet stāvlaukumā pie pirmā stenda. Dodieties tālāk un nogriezieties pie norādes pa kreisi. Aiz tās ir labiekārtota taka. Iesakām purvu apmeklēt ar vides gidu.
Tālrunis: 63181150, 28356520 (Kandavas TIC)
Mājas lapa: www.visitkandava.lv
E-pasts: info@kandava.lv
GPS koordinātes: 57.0263785 22.7856786

Kandavas novada muzejs dibināts 1995. gadā, pateicoties vēsturnieka V. Vītola iniciatīvai, savāktajiem eksponātiem un pētījumiem. Ēka, kurā muzejs atrodas, celta 19. gs. otrajā pusē, 1887. gadā un tolaik tajā darbojās Diakoņu slimnīca. No 1921. gada līdz 1939. gadam šeit darbojās vācu pamatskola. No piecdesmitajiem gadiem ēkā atradās LPSR Valsts bankas nodaļa, no kuras muzejā mantojumā palicis unikāls seifs. Muzejā skatāms saliekams 19. gs. - 20. gs. sākuma Kandavas vecpilsētas makets un vecpilsētas vēstures digitālā ekspozīcija. 2013. gadā izveidota jauna pamatekspozīcija "Ar zirgu uz Kandavas tirgu", kas saņēmusi Latvijas Muzeju biedrības balvu "Zelta puteklis 2013". Atraktīvie muzejnieki ar jauno ekspozīciju iepazīstina caur teatralizētu uzvedumu. Muzeja telpās darbojas Kandavas Mākslas galerija. Ēkas otrajā stāvā rosās arī biedrība "Kandavas partnerība" un Kandavas novada amatnieki.

Adrese: Talsu iela 11, Kandava
Tālrunis: 63182064, 26667031
E-pasts: kandmuz@inbox.lv
Mājas lapa: www.kulturasparvalde.lv, www.kandavasmuzejs.viss.lv
GPS koordinātes: 57.0382779 22.7704420